Plenarvortrag 2

30. März 2017

Dr. Ann Laheäär

Dr. Ann Laheäär (CC-d)


09:45  -  10:15
Plenarsaal

New double-layer capacitors with outstanding performance – technology and applications
Dr. Ann Laheäär
Skeleton Technologies GmbH


Session Category :  Kraftwerk Batterie 2017  Plenarvortrag 2017